ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 

Έτος 2015 (Αναρτήθηκε την 8/09/2016)

Έτος 2016 (Αναρτήθηκε την 3/02/2017)

Ισολογισμός Εκκαθάρισης (Αναρτήθηκε την 11/01/2017)

Ισολογισμός Εκκαθάρισης (Αναρτήθηκε την 16/03/2017)

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: IRPA IKE